Elektrik Programı

ELEKTRİK PROGRAMI

Vizyon

Elektrik alanında dünya standartlarında eğitim veren, elektrikle ilgili tüm konularda bilgi ve beceri sahibi ara elemanlar yetiştiren, alanındaki yenilikleri takip eden, mezunları özel sektör ve kamu kurumları tarafınca tercih edilen, mesleki eğitim alanında örnek olan bir bölüm olmaktır.

Misyon

Mesleki ve teknik alanda nitelikli, araştırma ve sorgulama yeteneğine sahip, iletişim becerisi yüksek, sorunlara çözüm üretebilecek, işletme ve bakım çalışmalarında görev alabilecek, iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve mesleki etik bilincine sahip Elektrik teknikerlerini yetiştirmektir.